Illa de Massina

PROFUNDITAT MÀXIMA : 30 METRES

PROFUNDITAT DE FONDEIG : 20 METRES

L’ illa de Messina és un dels millors punts d’immersió de tota la península del Cap de Creus. A la varietat i bellesa dels seus fons s’hi suma la seva insularitat, que comporta aigües molt riques en peixos de moltes espècies diferents i de mida considerable. Així, hi trobem tot sovint peixos pelàgics, com les barracudes o els bonítols. Així mateix, a la zona des Furalló Rodó hi destaca l’abundància de congres i morenes.
A illa de Messina s’hi poden realitzar molts tipus d’immersió donada la seva varietat de paisatges i extensió. Una de les més usuals és la del canó submarí que es forma entre el Furalló Rodó i el Furalló d’es Mig, on s’hi poden veure parets verticals de més de 10 metres d’alçada i cobertes de gorgònies violetes, nombroses esponges i alguns nudibranquis. En quant als peixos, cal destacar la presència de castanyoles, déntols i bancs de sards.

TORNA AL MAPA