Sa coua de l’infern

PROFUNDITAT MÀXIMA: 24 METRES

PROFUNDITAT DE FONDEIG : 14 METRES

Es tracta d’una immersió apta per tots els nivells, en la que hi destaquen les parets de la cova cobertes de gorgònies, així com la possibilitat de travessar-la bussejant, i sortir a la superfície un cop a l’interior, oferint un espectacle de llum i color.
Entre la fauna hi destaquen els bancs de castanyoles i de tres cues, pops en els amagatalls de la roca i algun mero. Així mateix, sobretot en immersions nocturnes, els calamars en són uns habituals.

TORNA AL MAPA