Ses Ielles

PROFUNDITAT DE FONDEIG : 16 METRES

Existeixen diverses possibilitats per conèixer aquesta zona, en funció del nivell dels bussos. La primera, adequada pels més novells, consisteix en donar la volta a l’illot de Ses Ielles, en sentit contrari de les agulles del rellotge. Aquesta immersió assoleix una profunditat màxima de 24 metres a la vessant sud, on es pot gaudir d’una paret precoral·lígena coberta d’algues. Una altra possibilitat consisteix en submergir-se seguint la punta de S ’Estufadora fins arribar a fons de 36 metres, on hi podem trobar abundant fauna invertebrada així com meros, bròtoles, congres i escórpores.

TORNA AL MAPA