Ses Orgues

PROFUNDITAT MÀXIMA : 40 METRES

PROFUNDITAT DE FONDEIX : 17 METRES

Si volem fer una immersió més profunda un cop al costat del fondeig, ens dirigim al sud est, creuem un fons de sorra i anem seguint la paret que trobem a ma dreta. En aquest punt, es poden observar serralades coral·lines immenses amb abundant de corall vermell. A partir d’aquí, es realitza la immersió en sentit ascendent. Al explorar les esquerdes de la roca, s’hi poden trobar llagostes, escórpores, sastres, etc.
Tot pujant, es passa del corall al precoral·lígen i a la zona fotòfila, amb una visibilitat excel·lent, s’hi poden veure morenes amagades sota les pedres, congres a les esquerdes verticals i, en alguns casos, meros joves. És l’únic lloc on trobem els desitjats cavallets de mar. Per fer una immersió més tranquil·la, cursos o batejos de mar, resseguim la paret que trobem al costat del fondeig i podem explorar tota la cala.

TORNA AL MAPA